Archief en collectie

De Beiaardschool Jef Denyn heeft een uitgebreid archief van partituren en historische manuscripten, legaten, films, personalia, fotomateriaal en persknipsels over de geschiedenis van de beiaardkunst. In 1997 brachten we dit archief, met uitzondering van de beiaardpartituren, over naar het Stadsarchief van Mechelen

Daarnaast is er in de school zelf een imposante bibliotheek met werken vanaf de 17de eeuw.

 

Museumcollectie

De museumcollectie bestaat uit ongeveer 600 voorwerpen die zijn ondergebracht in het Hof van Busleyden. Wegens verbouwingswerken is de museumcollectie momenteel niet toegankelijk.

Raadpleeg het archief van de Beiaardschool.