bs-over-ons.jpg

Bekende beiaardiers

De Beiaardschool Jef Denyn stond achtereenvolgens onder leiding van Jef Denyn, Staf Nees, Piet van den Broek en Jo Haazen. Sinds 1 september 2010 is Koen Cosaert directeur van de Beiaardschool.

Belangrijke figuren uit de muziek- en beiaardwereld gaven er in het verleden les: Jef Van Hoof, Jef Rottiers, Willy Climan, Jan Hadermann, Kristiaan Van Ingelgem, Jos D'hollander en André Lehr.