Bruikleenvoorwaarden

Deze pagina is niet beschikbaar in het Frans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

De school gebruikt de Kamerbeiaard voor lessen en concerten. Externen kunnen het instrument onder strikte voorwaarden huren voor concerten in Vlaanderen.

De huurprijs

600 euro per evenement van maximum drie dagen. Verlenging per dag: 300 euro.

Aanwezigheid van een installateur van de kamerbeiaard (voor het toezicht op het transport, de montage en demontage): 400 euro per evenement.

Aanwezigheid van een beiaardier die een concert van maximum één uur verzorgt: 300 euro.

 

De verplaatsingen

Het vervoer van de kamerbeiaard gebeurt door een transportfirma in onderling overleg. De vervoerskosten worden gedragen door de bruikleennemer, die ook de praktische afspraken met de transportfirma maakt. Deze voorwaarde is niet van toepassing voor een transport verzorgd door de technische dienst van Stad Mechelen.

Voorafgaand aan het transport wordt in aanwezigheid van de bruikleennemer of zijn vertegenwoordiger de staat vastgesteld waarin het instrument zich bevindt. Hetzelfde gebeurt op het einde van de bruikleen.

De bruikleennemer stelt minimum één persoon ter beschikking van de installateur om de montage en de demontage op het evenement bij te staan.

Het op- en afladen door de transportfirma gebeurt in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Beiaardschool.

Het halen en terugbrengen van het instrument naar de Beiaardschool gebeurt enkel op afspraak en is mogelijk vóór 11u of na 18u omwille van de beperking op het verkeer in de Bruul. Op zaterdag kan dit omwille van de wekelijkse markt enkel na 18u.

De kamerbeiaard wordt met de nodige zorg en omzichtigheid verplaatst. Indien er zich drempels of oneffenheden op het traject bevinden neemt men de nodige voorzorgsmaatregelen.

De kamerbeiaard dient goed beschut te worden tegen regen, zowel tijdens de verhuis als tijdens de concertopstelling.

 

In geval van diefstal of schade

De bruikleennemer draagt alle risico en verantwoordelijkheid voor het instrument gedurende de tijd van de ontlening van "drempel tot drempel".

Iedere schade en ieder gebrek aan de kamerbeiaard dient onmiddellijk aan de Beiaardschool gemeld te worden. Zonder toestemming mag men niet tot reparatie overgaan.

Indien na de ontlening reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de herstellingskosten daarvan afzonderlijk en extra aan de bruikleennemer in rekening gebracht.

Voor schade die de bruikleennemer veroorzaakt aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de kamerbeiaard, is de Beiaardschool in beginsel niet aansprakelijk. De bruikleennemer  zal de Beiaardschool terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

Reservaties

beiaardschool@mechelen.be