Jef Denyn and contemporaries/Jef Denyn en tijdgenoten

Prijs: € 20 + verzendingskosten

In facsimile van de handschriften en in moderne notatie. De uitgave Is door Geert D'hollander samengesteld en bevat ook een nieuwe notatie van zijn hand van het beroemde Ongeschreven Preludium.

Inhoud:

Praeludium voor klokkenspel in g (1897) Jef Denyn
Praeludium in do groot (1897) Jef Denyn
Andante Cantabile (1910) Jef Denyn
Andante Cantabile for 23 bells (1910) Jef Denyn
Praeludium in B voor beiaard Jef Denyn
Ave Maria Jef Denyn
Siciliana Jef Denyn
Preludium in d. Postume notatie door Piet van den Broek Jef Denyn
Preludium in d. Postume notatie door Geert D'hollander Jef Denyn
Ceciliana, Variaties Adolf Denyn
Praeludium voor beiaard (1897) Edward Denyn
Sonata voor beiaard Gustaaf Van Hoey