2019-beiaard_1345x2852.jpg

Deelnemers

Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Selectiecriteria

De deelnemers van de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola moesten minstens 18 jaar zijn bij inschrijving op 15 mei 2019.

De kandidaten dienen een repertorium voor te leggen, bestaande uit tien zelfgekozen werken van een hoge virtuositeit:

  • Vier barokwerken of classicistische werken waaronder een preludium van Matthias Vanden Gheyn
  • Drie werken in romantische stijl oorspronkelijk voor beiaard geschreven
  • Drie werken in hedendaagse stijl eveneens oorspronkelijk voor beiaard geschreven

Bij de samenstelling van het repertoire houdt de kandidaat er rekening mee dat het zowel werken voor zware beiaard als voor lichte mobiele beiaard bevat.

De partituren die bij de inschrijving overhandigd worden mogen geen enkele aanwijzing bevatten waaruit de identiteit of de nationaliteit van de kandidaat kan worden afgeleid. Het ingezonden repertoire wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de muziekcommissie van de wedstrijd. Deze commissie wordt samengesteld uit docenten van de Koninklijke Beiaardschool.

De organisatoren kunnen inschrijvingen weigeren indien het gewenste niveau niet gehaald wordt.

Deelnemers

Weldra kan u hier meer informatie terugvinden over de deelnemers van de Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola 2019.