Instrumenten

Mechelse hoofdafdeling

Studieklavieren en piano's

De Mechelse afdeling van de Beiaardschool Jef Denyn heeft 8 beiaardklavieren en 7 piano's. Op deze instrumenten kunnen de leerlingen ook buiten de lesuren oefenen.

Sint-Romboutstoren

De concertbeiaard van de Sint-Romboutstoren werd in 1981 gerealiseerd door de klokkengieterij 'Royal Eijsbouts' uit Asten (NL). De beiaard heeft 49 klokken die samen 40 ton wegen. Het instrument wordt gebruikt voor lessen, examens en concerten. Studenten van de 4de graad mogen onder bepaalde voorwaarden en na afspraak op de Sint-Romboutsbeiaard oefenen.

Beiaardpaviljoen Sinte-Mettetuin

De kamerbeiaard (Royal Eijsbouts, 2016) van de Beiaardschool telt 50 klokken en wordt gebruikt voor lessen, examens en concerten. Alles studenten kunnen hier onder bepaalde voorwaarden oefenen. 

Schoolbeiaard 

De beiaard van het Hof van Busleyden heeft 49 klokken uit 1953, gegoten door Marcel Michiels Jr. Op deze beiaard kunnen leerlingen onder bepaalde voorwaarden oefenen.

De beiaard van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk

Op deze beiaard van 50 klokken (Petit & Fritsen, 1965) kunnen leerlingen oefenen tijdens de openingsuren van de kerk en onder bepaalde voorwaarden.

 

Kamerbeiaard 

Afdelingen 

De afdelingen buiten Mechelen hebben een studieklavier en een beiaard. Het studieklavier is altijd beschikbaar, de beiaard kan bespeeld worden volgens de plaatselijke regeling.