Nieuwe uitgave: Compositions for Carillon Jef Rottiers (1905-1985)

Prijs: € 25 + verzendingskosten

De composities van Jef Rottiers behoren tot het kruim van het beiaardrepertoire. Met uitzondering van de 'Fantasie op adg' is vandaag echter geen enkel werk van Rottiers in druk verschenen. Dit is opmerkelijk want zijn muziek geniet nog altijd een ruime belangstelling. De 30ste verjaardag in 2015 van zijn overlijden bood dan ook de perfecte gelegenheid om deze leemte aan te vullen.

De uitgave 'Compositions for carillon' van Jef Rottiers wordt gepresenteerd in een bundel met losse bladeren op stevig papier en is meteen op de beiaardlessenaar bruikbaar. Naast de bekende composities als 'Ballade' en 'Sprookje', bevat de uitgave ook onuitgegeven werken als de 'Fantasia III'.