Ontstaan

De Beiaardschool Jef Denyn werd in 1922 opgericht onder impuls van de gelijknamige stadsbeiaardier van Mechelen. Eigenlijk waren de plannen al klaar in 1913, maar het uitbreken van Wereldoorlog I verhinderde de uitwerking ervan.

Met de oprichting van de Beiaardschool verrichtte Jef Denyn pionierswerk. Mechelen was de enige plaats ter wereld waar je beiaard kon studeren, tot er in 1953 in Amersfoort (NL) een beiaardopleiding werd gestart.

Aanvankelijk gebeurde de financiering met giften uit binnen- en buitenland. Tot 1930 ging het de Mechelse Beiaardschool voor de wind. Nadien bleef de financiële situatie onzeker door de depressie en wat later door het uitbreken van Wereldoorlog II.

Erkenning

Pas in 1959 werd de Beiaardschool Jef Denyn officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs die vanaf dan ook de lonen van de leraars betaalde.

In de jaren 90 van de 20ste eeuw verleende de Vlaamse overheid viermaal de titel van Culturele Ambassadeur aan de school. De organisatie en financiering van de Beiaardschool wordt bepaald door het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005, artikel 5.  Met dit besluit kreeg de beiaardschool een unieke positie in het Vlaamse onderwijslandschap. Sinds 2005 behoort de beiaardschool tot het deeltijds kunstonderwijs.