Opleiding

 2de graad (4 leerjaren)

 • Instrument-beiaard (1/2u)

 • Theorie en techniek van de beiaard (1/2u): enkel voor studenten jonger dan 15 jaar

 • Samenzang en handbellenkoor (1u)

 • Instrument Piano-beiaard (1/2u): enkel voor studenten jonger dan 15 jaar

3de graad (3 of 4 leerjaren)

 • Instrument-beiaard (1/2u)

 • Harmonie en practische harmonie (1/2u)

 • Campanologie: geschiedenis en wetenschap van klokken en beiaarden (1/2u)

 • Samenzang en handbellenkoor (1u)

 • Instrument Piano-beiaard (1/2u): enkel voor studenten jonger dan 15 jaar

4de graad (3 leerjaren)

 • Instrument-beiaard (1u)

 • Harmonie, arrangement en compositie (1/2u)

 • Improvisatie (1/2u)

 • Campanologie: geschiedenis en wetenschap van klokken en beiaarden (1u)

 • Samenzang en handbellenkoor (1u)

 • Instrument Piano-beiaard (1/2u): enkel voor studenten jonger dan 15 jaar

Specialisatiegraad

De specialisatiegraad biedt nascholing voor beiaardiers die op het einde van de 4de graad het getuigschrift 'Beiaardier' behaald hebben. Studenten van de 4de graad die zich voorbereiden op studies hoger kunstonderwijs kunnen zich, na overleg met de directie en de leraar, ook inschrijven voor de specialisatiegraad.

Inschrijven

Vanaf 8 jaar kan je les volgen aan de Beiaardschool Jef Denyn. Er is geen muzikale voorkennis vereist.

Vanaf 15 jaar leg je een getuigschrift lagere graad van een muzikale opleiding voor. Heb je geen getuigschrift? Dan leg je vooraf een toelatingsproef af.

Buitenlandse studenten kunnen de lessen in een intensief pakket volgen. Hierbij worden de lessen, na afspraak met de leraars, gebundeld in een aantal sessies doorheen het schooljaar. 

vraag je INSCHRIJVINGSFORMULIER via beiaardschool@mechelen.be

Kom je van ver en zoek je een verblijfplaats in Mechelen. Neem dan contact op met het secretariaat van de Beiaardschool. We helpen je graag verder. Een overzicht van de hotels en B&B’s vind je ook op Visit Mechelen.