2019-beiaard_1345x2852.jpg

Deze pagina is niet beschikbaar in het Frans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Prijzen

  • Eerste prijs: € 3000 – Prijs van Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
  • Tweede prijs: € 2000 – Prijs van de firma ARCO Information, Mechelen
  • Derde prijs: € 1500 – Prijs van de stad Mechelen
  • Vierde prijs: €1300 – Prijs van de Stad Roeselare en van de Gidsenbond Mechelen vzw Koninklijke Vereniging
  • Vijfde prijs: € 1000 – Prijs van de firma Clock-O-Matic, Holsbeek
  • Improvisatieprijs: € 1000 – Prijs van de Koninklijke Vereniging voor Toren & Beiaard Jef Denyn vzw
  • Extra prijs geschonken door SABAM voor de beste uitvoering van een Belgisch hedendaags werk: € 1000
  • Publieksprijs, georganiseerd door de Vereniging van Toren en Beiaard Jef Denyn vzw