Staf Nees: oorspronkelijke beiaardcomposities, deel II

Prijs: € 20 + verzendingskosten

Inhoud:

Fantasia I (1933)
Studie in d (1933)
Toc., Lied & Fuga op 'Klooster in Oostenrijk' (1937)
Fantasia op Oud-Nederlandse kerstliederen (1949)
Preludium in g (1951)
Lied zonder woorden (1951)
Fantasia (postludium) over 'Oh denneboom' (1951)
Feestklokken (1956)
Parafrase over een eigen St.-Jozefslied (1964)