Technische aspecten van de Kamerbeiaard Koninklijke Beiaardschool

Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

De Kamerbeiaard Koninklijke Beiaardschool bestaat uit 50 klokken, stokkenklavier met Noord-Europese standaard met manuaal en tessituur: do 2, re 2 en verder chromatisch tot re 6, met een totaalgewicht van ca. 3000 kg. De klokken hebben een standaardprofiel, maar zijn wel korter uitklinkend dan traditioneel. De beiaardtoon zal niet getransponeerd zijn zodat de klaviertoon do gelijk is aan de reële toon do. Het voordeel hiervan is dat de beiaard eenvoudig kan samenspelen met andere instrumenten.

Het concept van deze beiaard laat de beiaardier toe om heel dynamisch en expressief te musiceren. Er zijn uitklapbare, regelbare vensters om het geluid te regelen. De vensters zijn ook transparant zodat de toehoorders de 50 klokken kunnen zien.

De mobiliteit

De Kamerbeiaard bestaat uit vier afzonderlijke delen, die eenvoudig gedemonteerd en weer geassembleerd kunnen worden. Dit vergemakkelijkt het transport om de beiaard te bespelen tijdens openluchtconcerten, optochten, processies, in parken en op pleinen.

Het gebruik

De Beiaardschool Jef Denyn vzw geeft de Kamerbeiaard in bruikleen aan de stad Mechelen, als inrichtende macht van de Beiaardschool. De school gebruikt de Kamerbeiaard voor lessen en concerten. Externen kunnen het instrument onder strikte voorwaarden huren voor concerten in Vlaanderen. 

Voor alle informatie hierover, neem contact op met ons secretariaat 015 20 47 92